Säädökset alkuperäisinä: 1998

350/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
349/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
348/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
347/1998
Laki kirkkolain muuttamisesta
346/1998
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
345/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 15 §:n muuttamisesta
344/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Lumijoen kuntien välillä sekä Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välillä
343/1998
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
342/1998
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
341/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
340/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista
339/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
338/1998
Asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
337/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 32 b §:n muuttamisesta
336/1998
Asetus kalastusasetuksen 52 §:n muuttamisesta
335/1998
Asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
334/1998
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
333/1998
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
332/1998
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
331/1998
Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille
330/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä
329/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
328/1998
Valtioneuvoston päätös raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
327/1998
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
326/1998
Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
325/1998
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
324/1998
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
323/1998
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
322/1998
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta
321/1998
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
320/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
319/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
318/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1998
317/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1998
316/1998
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1998 maksettavasta kansallisesta tuesta
315/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
314/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
313/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
312/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
311/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munivaa kanaa kohti vuodelta 1997 maksettavasta tuesta
310/1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun kumoamisesta
309/1998
Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta
308/1998
Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta
307/1998
Laki vakuutusyhdistyslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
306/1998
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
305/1998
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
304/1998
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta
303/1998
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
302/1998
Asetus kosmetiikka-asetuksen 2 §:n muuttamisesta
301/1998
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.