Säädökset alkuperäisinä: 1998

400/1998
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen muuttamisesta
399/1998
Laki aravalain 14 §:n kumoamisesta
398/1998
Laki eläintautilain muuttamisesta
397/1998
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
396/1998
Rehulaki
395/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista
394/1998
Asetus neljännen AKT-EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa koskevan sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta
393/1998
Asetus Lomén neljännen AKT-EY-yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
392/1998
Asetus ajokorttiasetuksen 5 §:n 3 momentin muuttamisesta
391/1998
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
390/1998
Laki tieliikennelain muuttamisesta
389/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
388/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
387/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
386/1998
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
385/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
384/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1997
383/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä
382/1998
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta
381/1998
Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
380/1998
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista
379/1998
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
378/1998
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
377/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
376/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
375/1998
Asetus ilmansuojeluasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
374/1998
Asetus Kansanterveyslaitoksesta
373/1998
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
372/1998
Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
371/1998
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
370/1998
Asetus kaivoslain 58 §:n kumoamisesta annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
369/1998
Asetus kemikaaliasetuksen 19 ja 21 §:n muuttamisesta
368/1998
Laki kemikaalilain 8 ja 48 a §:n muuttamisesta
367/1998
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
366/1998
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
365/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
364/1998
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
363/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jalometallituotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
362/1998
Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta
361/1998
Asetus valtion virkamiesten työaika-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
360/1998
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen kumoamisesta
359/1998
Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista
358/1998
Asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä
357/1998
Laki työsopimuslain muuttamisesta
356/1998
Laki varainsiirtoverolain 3 ja 15 §:n muuttamisesta
355/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
354/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Sierra Leonea koskevan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2465/97 kumoamisesta johtuvasta asianomaisten rangaistussääntöjen soveltamisen lakkaamisesta
353/1998
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
352/1998
Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle
351/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.