Säädökset alkuperäisinä: 1998

450/1998
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta
449/1998
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
448/1998
Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta
447/1998
Laki vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta
446/1998
Laki Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
445/1998
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta
444/1998
Laki valtiontakuurahastosta
443/1998
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä
442/1998
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä
441/1998
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
440/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös turskan sivusaaliista Suomen lipun alla purjehtivilla aluksilla
439/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ruukin ja Siikajoen kuntien sekä Kalajoen ja Pyhäjoen kuntien välillä
438/1998
Asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
437/1998
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
436/1998
Asetus Venäjän kanssa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
435/1998
Asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
434/1998
Asetus sokeuttavista laseraseista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
433/1998
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
432/1998
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
431/1998
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja annetun lain 1 §:n muuttamisesta
430/1998
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
429/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
428/1998
Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
427/1998
Valtioneuvoston päätös poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
426/1998
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
425/1998
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
424/1998
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
423/1998
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
422/1998
Asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
421/1998
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
420/1998
Laki leimaverolain eräiden säännösten kumoamisesta
419/1998
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta
418/1998
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
417/1998
Liikenneministeriön päätös Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetusta teleyritysten palvelutasosta
416/1998
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
415/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla
414/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
413/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
412/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
411/1998
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
410/1998
Liikenneministeriön päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
409/1998
Valtioneuvoston päätös suositukseksi eräistä asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamistavoista
408/1998
Valtioneuvoston päätös liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
407/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
406/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
405/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
404/1998
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
403/1998
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
402/1998
Asetus eläinsuojeluasetuksen 25 §:n muuttamisesta
401/1998
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.