Säädökset alkuperäisinä: 1998

500/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien tiettyjen taloussuhteiden vähentämisestä
499/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
498/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
497/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1998 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta
496/1998
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
495/1998
Valtioneuvoston päätös jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta
494/1998
Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta
493/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä
492/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
491/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä
490/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Piippolan ja Pulkkilan kuntien välillä sekä Piippolan ja Kestilän kuntien välillä
489/1998
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta
488/1998
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
487/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä
486/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkien välillä
485/1998
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
484/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IGC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
483/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
482/1998
Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta
481/1998
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
480/1998
Laki Suomen Hallitusmuodon 31 §:n kumoamisesta
479/1998
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
478/1998
Laki ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta
477/1998
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
476/1998
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
475/1998
Laki tuloverolain muuttamisesta
474/1998
Laki tuloverolain 114 §:n muuttamisesta
473/1998
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
472/1998
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
471/1998
Laki tuloverolain 16 §:n muuttamisesta
470/1998
Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
469/1998
Vuoden 1999 veroasteikkolaki
468/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Joutsan ja Hirvensalmen kuntien välillä
467/1998
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
466/1998
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
465/1998
Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
464/1998
Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
463/1998
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
462/1998
Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
461/1998
Valtioneuvoston päätös teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista
460/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IBC-koodin muutosten voimaansaattamisesta
459/1998
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH ja IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
458/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
457/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
456/1998
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
455/1998
Laki 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta
454/1998
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien välillä sekä Savitaipaleen ja Lemin kuntien välillä
453/1998
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
452/1998
Laki valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta
451/1998
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.