Säädökset alkuperäisinä: 1998

550/1998
Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
549/1998
Asetus ajokorttiasetuksen 48 §:n muuttamisesta
548/1998
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
547/1998
Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta
546/1998
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä
545/1998
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
544/1998
Asetus Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
543/1998
Laki Saksan liittotasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
542/1998
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
541/1998
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
540/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
539/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
538/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
537/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
536/1998
Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta
535/1998
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
534/1998
Laki metsänhoitoyhdistyksistä
533/1998
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
532/1998
Verontilityslaki
531/1998
Liikenneministeriön päätös autokouluyrittäjän ja autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan koulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
530/1998
Asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta
529/1998
Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
528/1998
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
527/1998
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
526/1998
Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta
525/1998
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
524/1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
523/1998
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta
522/1998
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
521/1998
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
520/1998
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
519/1998
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
518/1998
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
517/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
516/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
515/1998
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
514/1998
Laki lannoitelain 3 §:n muuttamisesta
513/1998
Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
512/1998
Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
511/1998
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
510/1998
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
509/1998
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
508/1998
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
507/1998
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
506/1998
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
505/1998
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
504/1998
Laki verohallintolain muuttamisesta
503/1998
Asetus Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
502/1998
Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
501/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.