Säädökset alkuperäisinä: 1998

600/1998
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
599/1998
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta
598/1998
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
597/1998
Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta
596/1998
Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta
595/1998
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
594/1998
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
593/1998
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
592/1998
Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta
591/1998
Laki passilain 21 §:n muuttamisesta
590/1998
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
589/1998
Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
588/1998
Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
587/1998
Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta
586/1998
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
585/1998
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
584/1998
Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta
583/1998
Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta
582/1998
Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta
581/1998
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
580/1998
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta
579/1998
Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
578/1998
Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta
577/1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta
576/1998
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
575/1998
Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta
574/1998
Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n 1 kohdan kumoamisesta
573/1998
Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta
572/1998
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
571/1998
Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta
570/1998
Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta
569/1998
Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta
568/1998
Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta
567/1998
Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta
566/1998
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
565/1998
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta
564/1998
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta
563/1998
Laki rikoslain muuttamisesta
562/1998
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
561/1998
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
560/1998
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
559/1998
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
558/1998
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
557/1998
Laki työttömyysturvalain 37 §:n muuttamisesta
556/1998
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
555/1998
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta
554/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
553/1998
Opetusministeriön päätös Opetusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista
552/1998
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
551/1998
Sisäasiainministeriön päätös eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun poliisimääräyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.