Säädökset alkuperäisinä: 1998

650/1998
Asetus Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
649/1998
Laki Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
648/1998
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
647/1998
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
646/1998
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
645/1998
Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta
644/1998
Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta
643/1998
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
642/1998
Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta
641/1998
Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
640/1998
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
639/1998
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta
638/1998
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta
637/1998
Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
636/1998
Laki opintotukilain muuttamisesta
635/1998
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
634/1998
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta
633/1998
Laki taiteen perusopetuksesta
632/1998
Laki vapaasta sivistystyöstä
631/1998
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
630/1998
Laki ammatillisesta koulutuksesta
629/1998
Lukiolaki
628/1998
Perusopetuslaki
627/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
626/1998
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
625/1998
Asetus Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
624/1998
Asetus Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen voimaansaattamisesta
623/1998
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rikkipäästöjen edelleen vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
622/1998
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
621/1998
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
620/1998
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
619/1998
Laki kirkkolain muuttamisesta
618/1998
Laki avioliittolain muuttamisesta
617/1998
Laki nimilain muuttamisesta
616/1998
Laki rekisterihallintolain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
615/1998
Laki väestötietolain muuttamisesta
614/1998
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä
613/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
612/1998
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
611/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta
610/1998
Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen 7 ja 12 §:n kumoamisesta
609/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
608/1998
607/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
606/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
605/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Serbian tasavaltaan tehtävien uusien investointien kieltämisestä
604/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
603/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden tehtävien siirtämisestä tullilaitoksen hoidettavaksi
602/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä
601/1998
Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.