Säädökset alkuperäisinä: 1998

700/1998
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpalautusten maksamisesta
699/1998
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
698/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
697/1998
Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
696/1998
Asetus valtion virkamiesasetuksen 23 ja 24 §:n muuttamisesta
695/1998
Asetus tullilain 26 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
694/1998
Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta
693/1998
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
692/1998
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
691/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
690/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta jugoslavialaisia liikenteenharjoittajia koskevasta lentokiellosta Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä
689/1998
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
688/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nitraatin enimmäispitoisuudesta eräissä kasviksissa
687/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
686/1998
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
685/1998
Opetusministeriön päätös Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
684/1998
Opetusministeriön päätös The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
683/1998
Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta
682/1998
Opetusministeriön päätös Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
681/1998
Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
680/1998
Opetusministeriön päätös Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
679/1998
Opetusministeriön päätös Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
678/1998
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta
677/1998
Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta
676/1998
Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta
675/1998
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta
674/1998
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
673/1998
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
672/1998
Elatusturva-asetus
671/1998
Elatusturvalaki
670/1998
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 1997 verotuksen päättymisestä
669/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
668/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
667/1998
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
666/1998
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa
665/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
664/1998
Asetus valtion virka-ansiomerkkiasetuksen 5 §:n muuttamisesta
663/1998
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
662/1998
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä
661/1998
Opetusministeriön päätös Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
660/1998
Opetusministeriön päätös Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
659/1998
Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
658/1998
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
657/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista
656/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
655/1998
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta
654/1998
Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
653/1998
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
652/1998
Asetus Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
651/1998
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.