Säädökset alkuperäisinä: 1998

750/1998
Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
749/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
748/1998
Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta
747/1998
Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta
746/1998
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
745/1998
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta
744/1998
Laki televisio- ja radiotoiminnasta
743/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
742/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
741/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
740/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
739/1998
Asetus ilmailuasetuksen 2 §:n muuttamisesta
738/1998
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin muuttamisesta
737/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
736/1998
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
735/1998
Valtioneuvoston päätös merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
734/1998
Asetus sairausvakuutusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
733/1998
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
732/1998
Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen muuttamisesta
731/1998
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
730/1998
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
729/1998
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
728/1998
Laki aravalain 5 §:n muuttamisesta
727/1998
Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta
726/1998
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
725/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
724/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
723/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
722/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCA:n täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
721/1998
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
720/1998
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
719/1998
Asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä
718/1998
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
717/1998
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta
716/1998
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
715/1998
Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta
714/1998
Vaalilaki
713/1998
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
712/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
711/1998
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä
710/1998
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1999
709/1998
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
708/1998
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta sekä Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
707/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
706/1998
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
705/1998
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
704/1998
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
703/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
702/1998
Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
701/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus merimiehen lääkärintarkastusohjeista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.