Säädökset alkuperäisinä: 1998

1200/1998
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeista
1199/1998
Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta annetun päätöksen 2 a ja 3 §:n muuttamisesta
1198/1998
Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta annetun päätöksen muuttamisesta
1197/1998
Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä
1196/1998
Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1195/1998
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1194/1998
Asetus perusopetusasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1193/1998
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1192/1998
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
1191/1998
Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä
1190/1998
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1189/1998
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1188/1998
Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta
1187/1998
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1186/1998
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1185/1998
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1184/1998
Laki lukiolain muuttamisesta
1183/1998
Laki eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
1182/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1181/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1180/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 1999 työttömyysvakuutusmaksuista
1179/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1178/1998
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1177/1998
Asetus ympäristövakuutuslautakunnasta
1176/1998
Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta
1175/1998
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1174/1998
Laki maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta
1173/1998
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1172/1998
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1171/1998
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1170/1998
Laki tuloverolain muuttamisesta
1169/1998
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1168/1998
Laki työaikalain muuttamisesta
1167/1998
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1166/1998
Laki Suomen Pankin virkamiehistä
1165/1998
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1164/1998
Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1163/1998
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1162/1998
Asetus ajoneuvoveroasetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
1161/1998
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1160/1998
Laki autoverolain muuttamisesta
1159/1998
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1158/1998
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1157/1998
Laki jäteverolain muuttamisesta
1156/1998
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa
1155/1998
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista
1154/1998
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1153/1998
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1152/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetun yhtiön perimien maksujen perusteista
1151/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.