1225/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus metsäasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsäasetuksen (1200/1996) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §
Metsänkäyttöilmoitus

6) uudistushakkuussa metsiköittäin kasvupaikan laatu, puuston keskiläpimitta, ikä tai kehitysluokka, selvitys siitä, onko uudistamistapa luontainen uudistaminen, kylvö vai istutus, uudistamisen pääasiallinen puulaji sekä maanpinnan käsittelymenetelmä;


8) onko kysymyksessä metsälain 12 §:ssä tarkoitettu suojametsäalue tai lain 13 §:ssä tarkoitettu suoja-alue;

9) jos metsän käsittely koskee metsälain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja elinympäristöjä, millaisista elinympäristöistä on kysymys, luettelo suunnitelluista metsätaloudellisista toimenpiteistä, kuten hakkuista, ojituksesta, metsätien rakentamisesta, maanpinnan käsittelystä ja lannoituksesta sekä selvitys siitä, miten suunnitelluissa toimenpiteissä otetaan huomioon elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen; sekä

10) metsänkäyttöilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.