1220/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1998 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella

Maa- ja metsätalousministeriö on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat, tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (356/1995) 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen vuodelta 1998 aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan käyttää vuoden 1998 valtion talousarvion momentille 30.34.41. (Eräät korvaukset) osoitettua määrärahaa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Korvauksen suuruus

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella, Tyrnävän, Limingan ja Temmeksen kunnissa, maksetaan ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuottajille perunanviljelyn lisäkustannusten kattamiseksi pinta-alaperusteista lisätukea, jonka suuruus on kirjallisen sopimuksen tuotannon markkinoimisesta tehneille viljelijöille 1250 markkaa hehtaarilta ja muille viljelijöille 900 markkaa hehtaarilta.

3 §
Muut korvausperusteet

Tässä päätöksessä tarkoitettu lisätuki mak-setaan samoin perustein ilman erillistä hakemusta kuin perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetuissa valtioneuvoston päätöksissä 255/1996, 329/1996, 531/1997 ja 268/1998 tarkoitettu vuodelta 1998 maksettava perunantuotannon kansallinen tuki (perunatuki).

4 §
Tuen maksaminen, oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tuen maksamisen, oikaisun, takaisinperinnän, valvonnan ja salassapidon osalta on noudatettava, mitä perunatuen osalta on edellä mainitussa valtioneuvoston päätöksessä määrätty.

5 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.