1218/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös vuoden 1998 viljellyn ruisalan perusteella maksettavasta satovahinkoyleiskorvauksesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (530/1975) 4 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Yleistä

Valtion talousarviossa satovahinkojen korvaamiseen osoitetusta määrärahasta maksetaan satovahinkojen korvaamisesta annetussa laissa tarkoitettua yleiskorvausta vuonna 1998 viljellylle rukiille siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Yleiskorvauksen perusteet

Yleiskorvausta maksetaan ilman eri hakemusta tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa käytettävässä keskusrekisterissä olevan vuoden 1998 rukiin viljelypinta-alan perusteella. Tuen suuruus on 450 markkaa kultakin täydeltä ruishehtaarilta.

3 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta sekä päättää maksatusluvan antamisesta.

4 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä päätöksessä tarkoitetun yleiskorvauksen hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun korvauksen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.