1213/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut valtiokonttorin maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1250/1993) 1 §:n ja 2 §:n 2, 3, 9, 9 a, 10 ja 13 kohdan

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 9 ja 9 a kohta päätöksessä 1283/1995 seuraavasti:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) rikosvahinkokorvausten hoito;

2) syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausten hoito;

3) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle; sekä

4) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:


2) valtion keskushenkilörekistereitä lukuunottamatta henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto-, ylläpito-, käyttö-, koulutus- ja konsultointipalvelut sekä palkanlaskentapalvelut;

3) valtion ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmän käyttö- ja ylläpitopalvelut;


9) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisille liikelaitoksille, talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille;

9 a) arvopaperistettujen lainojen hoito- ja sijoituspalvelut tarkoitusta varten perustetuille erityisyhteisöille;

10) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuunottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;


13) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä valtiokonttorin toimintaan liittyvät muut koulutuspalvelut.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.