1201/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriön päätös oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana

Opetusministeriö on ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 39 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Opintososiaaliset edut

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja tietopuoliseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta seuraavasti:

1) ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 80 markkaa opetuspäivältä;

2) perheavustuksena päivärahaa 90 markkaa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18 vuotias lapsi;

3) matkakustannusten korvausta opiskelijan matkasta koti- tai oppisopimuspaikkakunnalta opetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä; sekä

4) majoittumiskorvausta 28 markkaa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

Erityisestä syystä 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettua matkakorvausta voidaan maksaa myös tietopuolisen opintojakson aikana.

Jos opiskelijalle maksetaan samalta ajalta palkkaa tai jos hänellä on oikeus muihin kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettuihin lakisääteisiin etuihin, on opiskelijalla edellä mainitusta poiketen oikeus saada ainoastaan korvausta matka- ja majoittumiskustannuksista.

2 §
Koti- ja oppisopimuspaikkakunta

Tässä päätöksessä kotipaikkakunnalla tarkoitetaan opiskelijan kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa ja oppisopimuspaikkakunnalla työnantajan osoittaman työpaikan sijaintikuntaa, jossa opiskelija suorittaa käytännön työtehtäviin yhdistettyjä opintoja.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Opiskelijalla, joka on aloittanut opintonsa ennen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain voimaan tuloa, on oikeus vähintään lain voimaan tullessa voimassa olleisiin opintososiaalisiin etuihin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Projektipäällikkö
Markku Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.