1199/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta annetun päätöksen 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä

muuttanut lukion tuntijaosta 23 päivänä syyskuuta 1993 annetun päätöksen (835/1993) 2 a §:n, sellaisena kuin se on päätöksessä 345/1995, ja 3 §:n seuraavasti:

2 a §

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan lukiolain (629/1998) 8 §:n mukaan äidinkielenä opiskelijan omaa äidinkieltä, voivat opiskelijan äidinkielen ja muiden kielten pakollisten kurssien yhteismäärät sekä opiskelijalle pakollisten kurssien kokonaismäärä olla 2 §:ssä säädettyä pienemmät. Tässä momentissa tarkoitetulle opiskelijalle opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä tai ruotsin kieltä. Valinnaisaineena tulee olla ruotsin kieltä tai suomen kieltä.

Jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan suomen kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan, saadaan äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen tunnit jakaa mainittujen aineiden opetukseen koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

3 §

Opiskelijalla, joka on aloittanut lukio-opintonsa 18 vuotta täytettyään, pakollisten kurssien määrä on 2 §:stä poiketen 39―43 kurssia.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.