1196/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan erikoishammaslääkärin tutkinnosta 24 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (629/1984) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat ovat: hampaiston oikomishoidon koulutusohjelma, kliinisen hammashoidon koulutusohjelma, suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma ja terveydenhuollon koulutusohjelma.


5 §

Erikoishammaslääkärin koulutus kestää täysitoimisesti opiskellen suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmassa kuusi vuotta ja muissa koulutusohjelmissa kolme vuotta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Opiskelija, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee suukirurgian koulutusohjelmassa, voi jatkaa opintojaan tässä koulutusohjelmassa tai yliopiston määräämällä tavalla siirtyä suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmaan. Opiskelija, joka ei ole suorittanut erikoishammaslääkärin tutkintoa suukirurgian koulutusohjelmassa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002, siirtyy suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.