1193/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/1991) 12 §, sekä

muutetaan 1―4 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti sekä 16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti asetuksessa 670/1994 ja 4 § osaksi viime mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Opetushallituksesta annetun lain (182/ 1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta on:

1) perusopetus, esiopetus, lisäopetus ja maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus;

2) lukiokoulutus;

3) ammatillinen peruskoulutus, vammaisille järjestettävä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus;

4) ammatillinen aikuiskoulutus;

5) vapaa sivistystyö; sekä

6) taiteen perusopetus.

Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa on yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) tarkoittamat yleiset kielitutkinnot sekä Opetusalan koulutuskeskuksessa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa järjestetty muu kuin 1 momentissa tarkoitettu koulutus.

2 §

Yleissivistävän koulutuksen linjan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat perusopetusta, esiopetusta, lisäopetusta ja maahanmuuttajille järjestettävää perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta ja taiteen perusopetusta.

3 §

Ammatillisen koulutuksen linjan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat ammatillista peruskoulutusta, vammaisille järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä maahanmuuttajille järjestettävää ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta.

4 §

Aikuiskoulutuksen linjan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat ammatillista aikuiskoulutusta, yleisiä kielitutkintoja ja Opetusalan koulutuskeskusta.

Lisäksi aikuiskoulutuksen linjalle kuuluvat asiat, jotka koskevat vapaata sivistystyötä sekä opettajien ja muun opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen yhteensovittamista. Opettajien ja muun opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen kuuluu kuitenkin asianomaiselle linjalle.

15 §

Opetushallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on säädetty tai määrätty.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.


16 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei säädetä tai määrätä johtokunnan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.