1181/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1237/1996) 1 §:n 1 momentin ja liitteen 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 936/1997, sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 4 momentin, seuraavasti:

Soveltamisala
1 §

Tässä päätöksessä ja sen liitteissä säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä elintarvikehygieenisen laadun ja eläinperäisten rehujen hygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta.


Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta Norjasta tuotaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin eikä Islannista tuotaviin elintarvikkeeksi tarkoitettuihin kalastustuotteisiin, niistä saataviin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin eikä muihin kaloista saataviin tuotteisiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Hentriikka Kontio

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.