1162/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Asetus ajoneuvoveroasetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun ajoneuvoveroasetuksen (324/1997) 16 § ja 19 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

16 §
Vapautuksen myöntäminen

Vapautus myönnetään verokaudelta toimitettavassa verotuksessa sille, jota koskeva peruste on ollut olemassa verokauden alkaessa. Jos vapautuksen edellytykset täyttyvät verokauden aikana, veroa palautetaan edellytysten täyttymistä seuraavasta päivästä lukien.

19 §
Veron maksuunpano eräissä tapauksissa

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu vapau tusperuste ilmenee verokauden aikana, vero kannetaan tai sitä palautetaan hakemuksen perusteella noudattaen ajoneuvoverosta annetun lain 7 §:n ja 7 a §:n säännöksiä. Tässä pykälässä tarkoitetun hakemuksen tekijä voi olla muukin kuin verovelvollinen.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ajoneuvo otetaan verokauden aikana uudelleen käyttöön, vero maksuunpannaan noudattaen ajoneuvoverosta annetun lain 3 §:n säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1999 ajoneuvoverotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.