1154/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä 22 päivänä joulukuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (1393/1997) 17 §:n 1 momentin ja 24 §:n 3 momentin,

lisännyt 14 §:ään uuden 2 momentin sekä

kumonnut 17 §:n 6 momentin ja 22 §:n 3 ja 4 momentin seuraavasti:

14 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun teleyrityksen on noudatettava mitä teletoiminnan harjoittamisesta säädetään ja toimitettava Telehallintokeskukselle yhteystietonsa sekä selvitys siitä, miten kansainvälisen liikenteen välitys kansalliseen verkkoon on järjestetty.

17 §

Liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys on velvollinen teleyritysten keskenään sopimin kohtuullisin ehdoin telepalvelua tarjoavan teleyrityksen valinnan mukaisesti joko perimään telemaksut liittymästä käytetyistä suoritteista tai antamaan riittävät tiedot palveluiden laskuttamiseksi.


24 §

Jäännösviestintä jaetaan 2 momentin mukaisella tavalla niiden jäännösviestintää haluavien teleyritysten kesken, joiden palveluja kaikki käyttäjät voivat käyttää tekemättä liittymästä tai telepalvelusta erityistä sopimusta ja joiden markkinaosuus on vähintään viisi prosenttia niiden puhelujen kokonaisminuuttimäärästä, joissa käyttäjät ovat valinneet telepalvelun 21 tai 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Rokkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.