1153/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (475/1997) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan sellaisena kuin se on liikenneministeriön päätöksessä 1318/1997, seuraavasti:

4 §

Telemarkkinalain 5 §:n 4 momentin mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta vapautettua teletoimintaa on:


5) Suomeen tulevan kansainvälisen televiestinnän välittäminen mukaan lukien tähän toimintaan tarvittavien siirtoyhteyksien järjestäminen, jos tätä toimintaa harjoittaa teleyritys, jolla on oikeus harjoittaa kansainvälistä teletoimintaa jossakin Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa tai valtiossa, joka noudattaa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustelesopimusta. Teleyrityksen on tällöin kuitenkin noudatettava, mitä teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen (1393/1997) 14 §:n 2 momentissa säädetään eräiden tietojen antamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Rokkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.