1148/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merentutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) meren tilaa koskevat toimeksiantoon perustuvat tutkimukset ja selvitykset;

2) tilauksesta tapahtuva meriliikenteen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävä palvelutoiminta;

3) havainto- ja mittaussuoritteet, jotka tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta;

4) kirjasto- ja informaatiopalveluihin kuuluvat jäljennökset, kaukolainojen postitukset ja tiedonhaut, jotka tapahtuvat asiakkaan pyynnöstä; sekä

5) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja -suoritteet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkönä
Raimo Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.