1139/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1326/1997) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §

Toimintapääomasta on eläkesäätiölain 48 b §:n 1 momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitetuista eristä. Edellä 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista takauksista ja vakuuksis- ta saadaan tällöin kuitenkin lukea hyväksi ainoastaan eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen (1137/1998) 4 §:ssä lueteltujen yhteisöjen antamat takaukset.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.