1117/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 vammaisuuden perusteella järjestettä-vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 743/1992.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 246/1998
StVM 33/1998
EV 222/1998

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.