1110/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen 81 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 81 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 799/1997, seuraavasti:

81 §
Maaoikeudet

Maaoikeuksien tuomiopiirit muodostuvat maanmittauslaitoksesta annetun lain 4 §:ssä (631/1993) ja maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (376/1998) säädetyn maanmittaustoimistojen toimialuejaon mukaisesti:

1) Etelä-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan-Satakunnan ja Hämeen maanmittaustoimistojen toimialueet;

2) Itä-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen maanmittaustoimistojen toimialueet;

3) Vaasan maaoikeuden tuomiopiirinä on Pohjanmaan maanmittaustoimiston toimialue; sekä

4) Pohjois-Suomen maaoikeuden tuomiopiirinä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun-Koillismaan ja Lapin maanmittaustoimistojen toimialueet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.