1108/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 23 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Perusteet

Maapohjan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa varallisuusverotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 1998.

Jos maapohjalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka maapohjan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §
Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §
Tavoitearvosta poikkeaminen

Maapohjan verotusarvoksi katsotaan edellisen vuoden verotusarvo, jos se on vähintään 80 prosenttia tavoitearvosta. Verotusarvoksi vahvistetaan kuitenkin enintään tavoitearvo.

Jos edellisen vuoden verotusarvo on alle 80 prosenttia tavoitearvosta, sitä korotetaan seuraavalla tavalla:

verotusarvo korotus
70―79 % tavoitearvosta 10 %

Jos verotusarvo on alle 70 % tavoitearvosta, sitä korotetaan 20 %, kuitenkin vähintään 70 prosenttiin tavoitearvosta.

4 §
Käyvän arvon soveltaminen

Jos maapohjan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi tai kyseessä on muu kuin rakennusmaa, maapohjan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1998. Sitä sovelletaan vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.