1107/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 2 ja 3 §:n,

sellaisena kuin niistä ovat 3 § päätöksessä 237/1998, seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän päätöksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvojen tyyppikatsastus sekä ajoneuvojen ja niiden osien EY-tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lausunnot, luvat ja hyväksymiset;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajantutkintojen vastaanottamiseen ja kuljettajaopetukseen liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottamiseen ja ajolupien myöntämiseen sekä vaarallisten aineiden kuljettamisen kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

9) todistukset; sekä

10) katsastustoiminnan harjoittajalta valvontamaksua ja rekisterin käyttömaksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta.

3 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suorit- teet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750 markkaa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 250 markkaa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 150 markkaa;

4) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 500 markkaa; ja

5) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 300 markkaa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 5 000 markkaa;

2) koenumerotodistus 1 400 markkaa; ja

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 1 000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.