1072/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 70 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 227/1995, seuraavasti:

70 §
Kansanedustajan kulukorvaus ja matkustusoikeus sekä Euroopan parlamentin jäsenen kulukorvaus

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna kohtuullisena korvauksena pidetään edustajanpalkkiosta annetussa laissa (328/1947) tarkoitet tua puhemiehen ja varapuhemiesten määrärahaa, edustajan tietoliikennekorvausta sekä muun selvityksen puuttuessa 80 prosenttia edustajan kulukorvauksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

LA 120 ja 121/1998
EK 31/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.