1071/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 b ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä määrätyllä tavalla,

muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/1947) 1 b ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 1 b § laissa 330/1976, seuraavasti:

1 b §

Eduskunnan kansliatoimikunta voi myöntää edustajalle kohtuullisen korvauksen muista kuin 1 a §:ssä tarkoitetuista edustajan tehtävän hoitamisesta aiheutuvista matkustamiskustannuksista ja tietoliikennekustannuksista.

6 §

Eduskunta päättää valtiovarainvaliokunnan ehdotuksesta puhemiehelle ja varapuhemiehille valtiopäivien aikana koituvien kulujen korvaamiseksi maksettavasta määrärahasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

LA 120 ja 121/1998
EK 31/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.