1050/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun työllisyysasetuksen (1363/1997) 14 §:n 3 momentti, 49 § ja 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 64 §:n 2 momentti asetuksessa 425/1998, sekä

muutetaan 21 §:n 1 momentti seuraavasti:

21 §
Projektituen hakeminen ja myöntäminen

Projektituen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos hanke toteutetaan useamman TE-keskuksen toimialueella, tuen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on pääasiassa tarkoitus toteuttaa. Jos projektitukea haetaan samaan hankkeeseen yli kaksi miljoonaa markkaa saman kalenterivuoden aikana tai jos kysymyksessä on valtakunnallinen hanke, tuen myöntää asianomainen ministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.