1026/1998

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 18 päivänä syyskuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (901/1997) liitteen osan II rn 201 kohdan 1 A huomautuksen 3, kohdan 1 TO nimikkeen 2451, rn 250 kohdan 1 TO nimikkeen 2451 sekä liitteen osan III lisäyksen X kohdan 2.5.2.5 taulukon kohdan 1 TO nimikkeen 2451 ja lisäyksen XI kohdan 2.5.2.5 taulukon kohdan 1 TO nimikkeen 2451 sekä;

muuttanut liitteen osan II rn 201 kohdan 1 O, kohdan 2 F nimikkeen 1965, kohdan 5 huomautuksen 1 ja 2 sekä kohdan 6 A, rn 201a kohdan (2) ja (3), rn 207 kohdan (2)-(4), rn 210 kohdan (1) (a), rn 217, rn 223 kohdan (2) (a), (3) ja (6), rn 226 kohdan (1), rn 239, rn 250 taulukon kohdan 2 A nimikkeen 3220, kohdan 2 F nimikkeen 1965, kohdan 2 TC nimikkeen 2194 ja kohdan 4 TC, osan III lisäyksen X kohdan 2.5.2.3, 2.5.2.5 ja siinä olevan taulukon kohdan 2 A nimikkeen 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 ja 3299, kohdan 2 F nimikkeen 2200, 2453, 3153, 3252 ja 1965, kohdan 2 TF nimikkeen 2204, kohdan 2 TC nimikkeen 2197 ja 2420, kohdan 2 TO nimikkeen 3083, kohdan 2.6.1 ― 2.6.1.2, 2.6.2.1, 2.6.3, 2.8 ja lisäyksen XI kohdan 2.5.2.3, 2.5.2.5 ja siinä olevan taulukon 2 A nimikkeen 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 ja 3299, kohdan 2 F nimikkeen 2200, 2453, 3153, 3252 ja 1965, kohdan 2 TF nimikkeen 2204, kohdan 2 TC nimikkeen 2197 ja 2420, kohdan 2 TO nimikkeen 3083, kohdan 2.6.1 ― 2.6.1.2, 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.3.1, 2.6.5, 2.7.2, 2.8 sekä;

lisännyt liitteen osaan II rn 201 kohtaan 2 A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2 F nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2 TF nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uuden rn 203 ― 205, 212, 213, 215, 216, 219 ja 237, rn 250 taulukon kohtaan 1 O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2 A nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2 F nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2 TF nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin sekä liitteen osan III lisäykseen X uuden kohdan 2.2 ― 2.3.4.3, 2.4, 2.5.1.1, 2.5.1.2 ja kohdassa 2.5.2.5 olevaan taulukkoon kohtaan 1 O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2 A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2 F uuden nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2 TF uuden nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uuden kohdan 2.5.3 ― 2.5.9 ja lisäykseen XI uuden kohdan 2.2 ― 2.3.4.3, 2.4, 2.5.1.1, 2.5.1.2 ja kohdassa 2.5.2.5 olevaan taulukkoon kohtaan 1 O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2 A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2 F uuden nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2 TF uuden nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uuden kohdan 2.5.3 ― 2.5.9, 2.7.7.1 ― 2.7.7.3 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita luokan 2 määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1999 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus VAK-98 mukaan".

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liikenneministeriön päätös N:o 1026 liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.