1013/1998

Annettu Turussa 6 päivänä marraskuuta 1998

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 21 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät
21 §

Seurakunnan kirkkoherran tai kappalaisen viran tultua avoimeksi on tuomiokapitulin julistettava virka haettavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien tuomiokapitulin ilmoitustaululla ja ainakin yhdessä valtakunnallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Turussa 6 päivänä marraskuuta 1998

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.