1006/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (55/1993) 8 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 592/1997, seuraavasti:

8 §
Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos velallinen harjoittaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, selvittäjän on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaa- misesta sekä siitä, jatkaako velallinen arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa. Selvittäjällä on samanlainen ilmoitusvelvollisuus selvitysyhteisölle, jos velallinen toimii sen maksujärjestelmän osapuolena.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.