1004/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Suomen Pankista 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (214/1998) 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §
Vakuudet

Suomen Pankille sen 3 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitoa varten annettuihin vakuuksiin liittyvät oikeudet voidaan toteuttaa vakuudenantajan maksukyvyttömyysmenettelyn tai muun siihen verrattavan menettelyn alkamisesta huolimatta. Vakuus ei peräydy takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 14 §:n nojalla, jos vakuus on annettu ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Suomen Pankki on saanut oikeuden vaatia vakuutta.


Tämä laki tulee voimaan Suomen Pankista annetun lain 31 §:ssä säädettynä ajankohtana.

HE 259/1998
TaVM 33/1998
EV 209/1998
Neuvoston direktiivi 98/26/EY; EYVL N:o L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.