1000/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) Clarke & Smith -nauhurien lainaus;

4) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille; sekä

5) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Perusopetukseen kuuluvien oppikirjojen myynnistä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu.

Lukio-opetukseen kuuluvien oppikirjojen myynnistä peritään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu.

Muista kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten ja korkeakoulujen oppi- ja tenttikirjojen myynnistä peritään koulutuksen antajalta kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu, jos erityisopetuksessa opiskelija saa oppikirjat maksutta.

Ylioppilaskokeiden, pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteittämisestä ja tulostamisesta peritään todellisten kustannusten suuruinen maksu.

Muun oppimateriaalin, kuten oppitunneilla jaettavan monistemateriaalin pisteittämisestä, tulostamisesta ja äänittämisestä peritään koulutuksen antajalta kirjaston määräämä maksu, joka vastaa vähintään materiaalin kopioinnista aiheutuvia kuluja mutta enintään todellisia kustannuksia.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin myytävän kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsulttipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus; sekä

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.