983/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1993 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1708/1993) 6 §:n seuraavasti:

6 §
Huumausaineiden maahantuojat ja maastaviejät

Huumausaineita maahantuovan ja maastavievän on pidettävä kirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I―IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I―IV aineista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi myös huumausainemäärät, jotka sisältyvät sellaisiin valmisteisiin, joiden maahantuontiin tai maastavientiin ei tarvita lupaa.

Huumausainekirjanpito on säilytettävä kymmenen vuotta.

Maahantuoduista ja maastaviedyistä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I―IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I―III aineista tulee antaa Lääkelaitokselle ilmoitus neljännesvuosittain. Ilmoitus tulee antaa viimeistään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuun 5 päivänä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) huumausaineen nimi ja määrä;

2) mihin maihin vienti tai mistä maista tuonti on tapahtunut; sekä

3) tuonti- tai vientiluvan numero.

Lääkelaitoksen myöntämät tuonti- ja vientiluvat on palautettava Lääkelaitokselle. Tuonti- ja vientilupapäätökset on palautettava heti kun luvassa oleva määrä on tuotu tai viety taikka luvan voimassaoloaika on päättynyt. Luvissa tulee olla tullin merkintä määrästä sekä muut tullausmerkinnät päivämäärineen. Tullauspäivämäärä ratkaisee, minkä neljänneksenä aine katsotaan maahantuoduksi tai viedyksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.