982/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 6 päivänä kesäkuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (472/1985) 1 §:n 4 kohdan ja 2 §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti päätöksessä 489/1995, ja

lisännyt päätökseen uuden 3 a §:n ja 13 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


4) SFS-standardilla Suomen Standardisoimislautakunnan vahvistamaa ja EN-standardilla Euroopan standardisoimiskomitean vahvistamaa standardia.

2 §

Luokka määritellään ottaen huomioon laitteen normaali ja viallinen toiminta. Tarkemmat määräykset 1 momentin mukaisista luokitusperusteista sisältyvät standardiin EN 60825―1.

3 a §

Laserosoittimeksi hyväksytään laserlaite, joka kuuluu turvallisuusluokkaan 1, 2, 3 A tai 3 B. Turvallisuusluokkaan 3 B kuuluvan laserosoittimen ulostulotehon tulee kuitenkin olla alle 3 mW.

Laserpelissä ja muussa siihen verrattavassa harrastetuotteessa, joka ei ole lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/378/ETY tarkoitettu lelu, saa olla enintään turvallisuusluokkaan 2 kuuluva laserlaite. Lelujen turvallisuudesta säädetään erikseen.

13 §

Mainoksessa, näytöksessä tai muussa siihen verrattavassa toiminnassa, jossa työntekijät tai tapahtumapaikalla olevat muut henkilöt voivat altistua lasersäteilylle, saadaan käyttää laserlaitetta, jonka ulostuloteho on enintään 5 mW, jollei Säteilyturvakeskus ole tekemänsä tarkastuksen perusteella antanut lupaa suurempaan ulostulotehoon. Laserlaitteista, joiden ulostuloteho on yli 5 mW, säädetään erikseen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.