981/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 1999

Valtioneuvosto on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 §:n 2 momentin nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen myönnetään valtionavustusta ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, joka koulutuksen järjestämisluvan nojalla järjestää ammatillista koulutusta maksullisena palvelutoimintana toiminnasta aiheutuvien käyttökustannusten perusteella. Tämän päätöksen mukaista valtionavustusta myönnetään koulutuksen järjestäjälle, jolla on ollut ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tai valtakunnallisen ammatillisen erikoisoppilaitoksen ylläpitämislupa 31 päivänä joulukuuta 1998.

2 §

Valtionavustus vahvistetaan kullekin ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, joka järjestää ammatillista koulutusta maksullisena palvelutoimintana, 10 prosentiksi kyseisen järjestäjän kolmen edeltävän vuoden käyttökustannusten keskiarvosta. Keskiarvoa laskettaessa käyttökustannusten markkamäärä muutetaan laskentavuoden kustannustasoa vastaavaksi.

3 §

Nettomenoina otetaan huomioon omaehtoisesta koulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta, työvoimakoulutuksesta ja kurssitoiminnasta aiheutuneet koulutuksen järjestäjän menot.

4 §

Uuden ammatillisen koulutuksen järjestäjän valtionavustus vahvistetaan sitä kooltaan ja koulutusaloiltaan lähinnä vastaavien koulutuksen järjestäjien käyttökustannusten perusteella.

Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjän järjestämislupaa muutetaan tai se jakaantuu yhteen tai useampaan uuteen järjestämislupaan, valtionavustuksen määrä muuttuu muutosta vastaavaksi.

5 §

Jos järjestämislupa tulee voimaan tai lakkaa kesken vuotta, maksetaan valtionavustusta vain se osa, joka vastaa toiminta-aikaa kyseisenä vuotena.

Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä omalla päätöksellään supistaa olennaisesti järjestämänsä ammatillisen koulutuksen määrää, sille maksetaan se osa valtionavustuksesta, joka vastaa jäljelle jäävän toiminnan osuutta koko toiminnasta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Tätä päätöstä sovelletaan myönnettäessä toiminta-avustusta vuodelle 1999.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Pekka Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.