980/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta

Työministerin esittelystä säädetään 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 14 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ylläpitokorvaus

Työvoimatoimiston järjestäessä tai hankkiessa työvoimapalvelulain (1005/1993) 3 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti ryhmäpalveluna toteutettavaa työnhakukoulutusta, voidaan työttömälle työnhakijalle, joka osallistuu koulutukseen, korvata matkakustannuksia ylläpitokorvauksena työvoimatoimiston käyttöön osoitetun määrärahan puitteissa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Korvauksen suuruus

Ylläpitokorvausta maksetaan 30 markkaa jokaiselta koulutuspäivältä.

3 §
Korvauksen maksamisen edellytykset

Ylläpitokorvauksen maksamisen edellytyksenä on:

1) että henkilöasiakas on ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon työvoimapalvelulain 10 a §:ssä säädetyllä tavalla; sekä

2) että työnhakukoulutus kestää vähintään viisi ja enintään kymmenen päivää.

4 §
Korvauksen epääminen

Ylläpitokorvausta ei makseta, jos työnhakija keskeyttää koulutuksen ilman pätevää syytä.

5 §
Korvauksen maksaminen

Työvoimatoimisto maksaa ylläpitokorvauksen työnhakijan ilmoittamalle pankkitilille ilman eri hakemusta sen jälkeen kun työnhakukoulutus on suoritettu.

6 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Työministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.