979/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 5 §:n 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1178/1987, seuraavasti:

5 §

Lääkärintarkastuksen, kuntouttamisen, laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi:

1) että lääkärintarkastus, jollei sitä suoriteta sotilasvammalain nojalla korvattavan muun lääkärintarkastuksen yhteydessä tai paikallisen lääkärin luona, toimitetaan Valtiokonttorin osoittaman lääkärin luona tai Valtiokonttorin osoittamassa sairaalassa;

2) että kuntouttaminen annetaan lääninhallituksen hyväksymässä sairaanhoitolaitokses sa tai lääkärin valvonnan alaisessa muussa laitoksessa; ulkomailla vakinaisesti asuvan vahingoittuneen tai sairastuneen kuntoutus voidaan järjestää myös kuntoutettavan asuinmaassa sijaitsevassa kuntoutusyksikössä; Suomen ulkopuolella annettavan kuntoutuspalvelun hankkimisesta ja järjestämisestä päättää Valtiokonttori;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.