977/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1184/1988) 4 §, sellaisena kuin se on laissa 1227/1993, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1040/1997, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Palvelujen tuottajat

Kuntoutusta voi antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu palvelujen tuottaja ja 3 momentissa tarkoitettu itsenäinen ammatinharjoittaja, terveyskeskus, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu sairaala ja siitä erillään oleva sairaanhoidon toimintayksikkö sekä Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetussa laissa (1064/1989) tarkoitettu toimintayksikkö.

Ulkomailla vakinaisesti asuvan rintamaveteraanin kuntoutus voidaan järjestää myös kuntoutettavan asuinmaassa sijaitsevassa kuntoutusyksikössä. Suomen ulkopuolella annettavan kuntoutuspalvelun hankkimisesta ja järjestämisestä päättää Valtiokonttori.

7 §
Korvausten perusteet

Valtiokonttori vahvistaa Suomen ulkopuolella annettavasta kuntoutuksesta valtion varoista suoritettavien korvausten määrät ja perusteet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 227/1998
StVM 22/1998
EV 162/1998

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.