969/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus yrityskiinnitysasetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 3 §:n 3 momentti ja 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 158/1997, seuraavasti:

3 §

Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, koskeeko hakemus kiinnityksen vahvistamista, kiinnityksen laajentamista, kiinnitysten yhdistämistä, kiinnityksen jakamista, kiinnityksen kuolettamista, kiinnityksen rahayksikön muuntamista, kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttamista vai kiinnityksen vastattavaksi ottamista.

19 §

Rasitustodistukseen merkitään yrityskiinnitysrekisterin mukaisesti todistuksen anta mishetkellä voimassa olevat elinkeinonharjoittajan omaisuuteen kohdistuvat kiinnitykset ja muistutustiedot. Kiinnityksen rahamäärä ilmaistaan siinä rahayksikössä, jossa kiinnitys on vahvistettu tai joksi se on muunnettu, sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan euroyksikkönä, lähimpään euroon pyöristettynä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.