967/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Laki aluskiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 29 päivänä heinäkuuta 1927 annettuun aluskiinnityslakiin (211/1927) siitä lailla 513/1993 kumotun 36 §:n tilalle uusi 36 § seuraavasti:

36 §
Kiinnityksen muuntaminen euroiksi

Kiinnityksen rahamäärä saadaan kiinnitetyn sitoumuksen haltijan hakemuksesta muuntaa euroyksiköksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Muuntamisen yhteydessä kiinnityksen rahamäärää saadaan kiinnitetyn sitoumuksen haltijan hakemuksesta alentaa enintään lähimpään täyteen sataan euroon aluksen omistajan suostumuksetta.

Rekisteriviranomainen muuntaa 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien kiinnityksen rahamäärän markoista euroiksi edellä tarkoitetulla tavalla, kun kiinnitys uudistetaan tai sitä muutoin muutetaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 156/1998
TaVM 21/1998
EV 165/1998

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.