966/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 25 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 149/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

23 a §
Kiinnityksen muuntaminen euroiksi

Yrityskiinnityksen rahamäärä saadaan panttivelkakirjan haltijan hakemuksesta muuntaa euroyksiköksi tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Muuntamisen yhteydessä kiinnityksen rahamäärää saadaan panttivelkakirjan haltijan hakemuksesta alentaa enintään lähimpään täyteen sataan euroon elinkeinonharjoittajan suostumuksetta.

Rekisteriviranomainen muuntaa 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien kiinnityksen raha-määrän markoista euroiksi edellä tarkoitetul- la tavalla, kun kiinnitystä muutoin muutetaan.

25 §
Yrityskiinnitysrekisteriin tehtävät merkinnät

Yrityskiinnitysrekisteriin merkitään:


3) kiinnityksen vahvistaminen, laajentaminen, yhdistäminen, jakaminen, muuntaminen ja kuolettaminen sekä etuoikeusjärjestyksen muuttaminen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 156/1998
TaVM 21/1998
EV 165/1998

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.