956/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päivänä kesäkuuta annetun lain (443/1998) 9 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Tappioiden rajoittaminen

Jos valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö aikoo hyväksyä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen ja korvata tappion rajoittamisesta aiheutuvia kustannuksia taikka luopua saatavasta, on sillä oltava tähän toimenpiteeseen kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus, jos yhtiölle toimenpiteistä aiheutuva tappio tai saatava, josta luovutaan, on suurempi kuin 20 000 000 markkaa.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.