948/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta

Opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/1983) 57 §:n 1 momentin, 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/1983) 31 §:n 1 momentin, ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/1987) 25 §:n 1 momentin, ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/1995) 19 §:n, musiikkioppilaitoksista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (516/1995) 9 §:n, valtionosuutta saavista kansanopistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1218/1993) 5 §:n 2 momentin ja 3 päivänä elokuuta 1992 annetun kansalaisopistolain (722/1992) 7 §:n 1 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat, peruskoululain 57 §:n 1 momentti laissa 707/1992 ja lukiolain 31 §:n 1 momentti laissa 708/1992:

1 §

Sen estämättä, mitä säädetään peruskouluasetuksen (718/1984) 102 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 4 momentissa, lukioasetuksen (719/1984) 78 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 4 momentissa ja 79 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 3 momentissa, peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen (720/1984) 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:ssä, aikuislukioasetuksen (660/1994) 21 §:n 2 momentissa, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen (495/1987) 35 §:n 6 momentissa, taideja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen (147/1989) 37 §:n 5 a kohdassa, ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (256/1995) 26 §:n 3 momentissa, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun asetuksen (1219/1993) 2 §:n 2 momentissa ja kansalaisopistoasetuksen (1313/1992) 6 §:n 1 momentissa, opettajan pedagogisia opintoja ei vaadita peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun tai aikuislukion kuvataideaineiden lehtorilta, kunnan lukion tai yksityisen lukion nuoremmalta ja vanhemmalta kuvataideaineiden lehtorilta, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen tai taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen ammatillisten aineiden lehtorilta, ammattikorkeakoulun käsi- ja taideteollisuusalan tai viestintä- ja kuvataidealan yliopettajalta ja lehtorilta tai valtionosuutta saavan kansanopiston tai kansalaisopiston kuvataideaineiden viran- ja toimenhaltijalta, joka on suorittanut Taideteollisessa korkeakoulussa vähintään 35 opintoviikon laajuiset taiteilijan pedagogiset opinnot.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa mainituissa säännöksissä ja musiikkioppilaitoksista annetun asetuksen (880/1995) 9 §:ssä säädetään, opettajan pedagogisia opintoja ei vaadita peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun tai aikuislukion teatteri-ilmaisun, ilmaisutaidon tai tanssin lehtorilta, kunnan lukion tai yksityisen lukion nuoremmalta ja vanhemmalta teatteri-ilmaisun, ilmaisutaidon tai tanssin lehtorilta, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen ammatillisten aineiden lehtorilta, ammattikorkeakoulun teatteri- ja tanssialan yliopettajalta ja lehtorilta, musiikkioppilaitoksen tanssin opettajalta eikä valtionosuutta saavan kansanopiston tai kansalaisopiston teatteri-ilmaisun, ilmaisutaidon tai tanssin viran- ja toimenhaltijalta, joka on suorittanut Teatterikorkeakoulussa vähintään 35 opintoviikon laajuiset taiteilijan pedagogiset opinnot.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa mainituissa säännöksissä säädetään, opettajan pedagogisia opintoja ei vaadita peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun tai aikuislukion tanssin lehtorilta, kunnan lukion tai yksityisen lukion nuoremmalta ja vanhemmalta tanssin lehtorilta, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen ammatillisten aineiden lehtorilta, ammattikorkeakoulun teatteri- ja tanssialan yliopettajalta ja lehtorilta, musiikkioppilaitoksen tanssin opettajalta eikä valtionosuutta saavan kansanopiston tai kansalaisopiston tanssin viran- ja toimenhaltijalta, joka on suorittanut Teatterikorkeakoulussa tanssinopettajan koulutusohjelman mukaisen ylemmän korkeakoulututkinnon.

2 §

Pedagogisen kelpoisuuden saavuttaminen 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla edellyttää, että taiteilijan pedagogiset opinnot tai tanssinopettajan koulutusohjelman mukaisen tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1998.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.