947/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1989 valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/1989) 2 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 208/1996, sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 208/1996, seuraavasti:

7 §

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä on:

1) vahvistettava niiden lainojen enimmäismäärä, jotka myönnetään tai joihin maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/1982) mukaisia lainoja lukuun ottamatta;

2) vahvistettava niiden asuntolainoihin liittyvien valtiontakausten enimmäismäärä, joista aiheutuvat korvaukset maksetaan asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista;

3) vahvistettava asuntorahastolle otettavien lainojen, arvopaperistettavien lainojen, ostettavien arvopapereiden ja lisävakuuksien enimmäismäärät; sekä

4) päätettävä mahdollisesta siirrosta asuntorahastoon tai rahastosta valtion talousarvioon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa valtion asuntorahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoille kertyneisiin ennen lain voimaantuloa tulouttamattomiin korkoihin.

HE 122/1998
YmVM 3/1998
EV 121/1998

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.