937/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp korvauksesta eläinten kuljetuskuntoisuuden tarkastamisesta pysähdyspaikoissa*) 16/EEO/1998 9.12.1998 1.1.1999
MMMp eläinten kuljetukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta 17/EEO/1998 9.12.1998 1.1.1999

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

*) neuvoston asetus 1255/97/EY; EYVL N:o L 174, 2.7.1997, s. 1

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.