935/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 30 päivänä heinäkuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 4 momentin, ja

lisännyt uuden 3 a §:n, seuraavasti:

2 §
Lääkeaineiden käytön rajoittaminen

Seuraavien aineiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille:


3) nitrofuraanit, kloramfenikoli, dapsoni, ronidatsoli, dimetridatsoli, metronidatsoli, kloroformi, klooripromatsiini, kolkisiini sekä Aristolochia spp. ja sen johdannaisvalmisteet;


Dimetridatsolin käytöstä rehun lisäaineena säädetään kuitenkin rehulaissa (396/1998) ja rehun lisäaineista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (125/1998).

3 a §
Eräiden mikrobilääkeaineiden käytön rajoittaminen

Seuraavien mikrobilääkeaineiden käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille:

1) avoparsiini, vankomysiini ja teikoplaniini;

2) virginiamysiini;

3) kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit;

4) trovafloksasiini ja alatrofloksasiini;

5) rifampisiini.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lääkeaineita sisältäviä lääkevalmisteita saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella on eläinlääkkeenä Suomessa voimassa oleva myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa. Tällöin lääkevalmistetta saa käyttää vain myyntiluvassa tai muussa kulutukseen luovuttamista koskevassa luvassa määritellylle kohdeeläinlajille kyseisessä luvassa määrättyyn indikaatioon. Lisäksi 1 momentin 5 kohdasta poiketen rifampisiinia saa käyttää yhdessä erytromysiinin kanssa pikkuvarsojen Rhodococcus equi -infektioiden hoidossa.

Virginiamysiinin käytöstä rehun lisäaineena säädetään kuitenkin rehulaissa (396/1998) ja rehun lisäaineista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (125/1998).


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.